______________________________________

Hvordan man uttaler forskjellige "Aikido ordene."

______________________________________

Hvordan man skal knyte obi (belte) 

Søknadsskjema for kyu-gradering

Skjema ved skader

Pensum og krav for 13.-1. MON i NAF

Pensum og krav for 6.kyu - 3.dan i NAF

Ilustrasjoner Aikido teknikker

_________________________________________________________________

Nyttig info om Aikido - dojo etikete, tekn. tekninger, ordliste, ........
(laget av Tony, Reimeinkan Aikido Dojo)

__________________________________________________________________________________


                         Aikido abc-en  i andre / utvidet utgave   * 11 MB
                        * Du kan få også skriftlig utgave av Aikido abc-en, det koster 30 kr pr. stk + frakt for å                    
                          dekke utgifter på blekpatroner og papir. Brosjyre er i format A5.
                        * Barna som er medlemmer i Harstad Aikidoklubb får brosjyren gratis.

_________________________________________________________________Harstad Aikidoklubb
© Verolak 2011